Projektai

Projektai

ES Logo

2019 m. lapkričio 4 d. UAB „Lanmeta“ ir Europos socialinio fondo agentūra pasirašė iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 08.6.1-ESFA-T-927-01-0064 „Jauno verslo ugdymas Jurbarke, V. Kudirkos g. 25“ (toliau – projektas) sutartį.  Planuojamu įgyvendinti projektu siekiama padidinti miesto gyventojų integraciją į darbo rinką. Projekto tikslas – patyrusio verslo mentorystės dėka sukurti naujus verslus. Projekto metu bus įkurti 5 jauno verslo subjektai ir apmokyta 10 asmenų, kurie įgis verslumo įgūdžius: turizmo vadybos-renginių organizavimo, sveikatinimo paslaugų (pirtininkystės), buhalterijos, WEB reklamos-programavimo, lauko teritorijų priežiūros srityse.

Siekiant apmokyti naujus verslo subjektus, projekto įgyvendinimo metu pagal poreikį vyks individualūs verslo užsiėmimai su mentoriais, gerosios patirties sklaida, seminarai ir mokomieji kursai, bus įsigyjama projekto įgyvendinimui ir jauno verslo pradžiai reikalinga įranga. Projektas skirtas specialistų, kurių trūksta Jurbarko miesto darbo rinkoje, parengimui bei jauno verslo ugdymui, kuris vėliau integruosis darbo rinkoje.

Projektas prisidės prie užimtumo ir socialinės atskirties problemų sprendimo Jurbarko mieste. Projekto dėka bus apmokyti jauni verslininkai, kuriems susiformuos verslumo įgūdžiai, jie įgaus praktinių žinių, susipažins su rinkodara, susikurs savo klientų ratą ir galės konkuruoti ar bendradarbiauti su seniau veikiančiomis įmonėmis, o tai prisidės prie bedarbystės mažinimo Jurbarko mieste.

Bendra Projekto vertė – 50 000,00 Eur. Projekto vykdytojui projektui įgyvendinti skiriama iki 42 000,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų suma tinkamoms finansuoti išlaidoms apmokėti.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.